નિયમપાલન

পরিবেশগত সম্মতি

অ্যাশ স্টক ফ্লাই

 

বিনিয়োগকারীদের সাক্ষাৎ / সম্মেলন কল – 2019-20

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 18 મી ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ મળે છે

13 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ કોન્ફરન્સ ક Callલની સૂચના

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 16 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 21 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 3 જી ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 2 ડિસેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે.

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 27 નવેમ્બર, 2019 અને 28 મી નવેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 22 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 20 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે

13 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ ક Conferenceન્ફરન્સ ક Callલની સૂચના

4 stક્ટોબર, 2019, 9 Octoberક્ટોબર, 2019 અને 10 મી Octoberક્ટોબર, 2019 ના રોજ વિશ્લેષક / રોકાણકારોની બેઠક મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 20 સપ્ટેમ્બર, 2019 અને 24 મી સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 28 મી ઓગસ્ટ, 2019 અને 29 મી Augustગસ્ટ, 2019 ના રોજ મળે છે

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 26 Augustગસ્ટ, 2019 અને 27 મી Augustગસ્ટ, 2019 ના રોજ મળે છે.

વિશ્લેષક / રોકાણકારોની સૂચના 7 Augustગસ્ટ, 2019 ના રોજ મળે છે

1 জুলাই, ২019 এবং ২ য় জুলাই, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সাক্ষাৎকারের সূচনা।

২6 জুন, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সাক্ষাৎকারের সূচনা।

বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সূচনা ২5 জুন, ২019 এবং ২6 জুন, ২019-এ অনুষ্ঠিত হবে

 

স্টক এক্সচেঞ্জে বিনিয়োগকারীদের বৈঠকে ২017-18 এর জবানবন্দি

বিনিয়োগকারীদের জন্য 5 ই জুন থেকে 7 জুন ২017 সাল পর্যন্ত স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

14 ফেব্রুয়ারী, ২018 এ বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের আহবান জানানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান February, 2018

13 নভেম্বর, ২017 এ বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের আহবান জানানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান

1২ অক্টোবর, ২017-এ কনফারেন্স কল করার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে অনুকরণOctober, 2017

13 অক্টোবর, ২017 তারিখে কনফারেন্স কলের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে অনুকরণ

13 ই সেপ্টেম্বর, 14 এবং 19 সেপ্টেম্বর, ২017 তারিখে বিনিয়োগকারীর সাক্ষাতের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

২9 মে, ২017 সনের সম্মেলন কলটির জন্য স্টক এক্সচেঞ্জে অনুকরণ

8 আগস্ট ও 7 সেপ্টেম্বর, ২017 তারিখে বিনিয়োগকারীর সাক্ষাতের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

17 অক্টোবর, ২017 তারিখে বিনিয়োগকারীর সাক্ষাতের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের অনুকরণ

Q2FY18 জন্য কনসাল ট্রান্সক্রিপ্ট

২7 শে ফেব্রুয়ারী, ২018 তে বিনিয়োগকারীর সাক্ষাতের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের অনুকরণ

২9 মে, ২017 তারিখে বিনিয়োগকারীর সাক্ষাতের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের অনুকরণ

 

বিনিয়োগকারী সম্মতি

ડુપ્લિકેટ શેર સર્ટિફિકેટ ઇશ્યુ અંગે 22 જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ પ્રકાશન.

12 મી ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ બોર્ડ મીટિંગ માટે અખબારોનું પ્રકાશન.

12 મી ફેબ્રુઆરી, 2020 માં સુનિશ્ચિત બોર્ડ મીટિંગની સૂચના

ટ્રેડિંગ વિંડો બંધ વિશે સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ

30 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ પૂરા થયેલા અર્ધ વર્ષ માટે સંબંધિત પાર્ટી ટ્રાંઝેક્શન્સની જાહેરાત

રજિસ્ટ્રાર અને શેર ટ્રાન્સફર એજન્ટના નામમાં બદલાવ માટે સ્ટોક એક્સચેંજને સૂચના

શેરના પ્રમાણપત્રોના નુકસાન અંગે સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ

11 મી નવેમ્બર, 2019 ના રોજ બોર્ડ મીટિંગ માટે અખબારોનું પ્રકાશન

શેરના પ્રમાણપત્રોના નુકસાન અંગે સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ.

11 નવેમ્બર, 2019 ના રોજ યોજાનાર ફિનોલેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડની બોર્ડ મીટીંગની સૂચના

ટ્રેડિંગ વિંડો બંધ વિશે સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ.

સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરની નિમણૂક વિશે સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ.

સ્વતંત્ર ડિરેક્ટરની સમાપ્તિ વિશે સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ.

38 મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા મતદાનના પરિણામો અને સ્ક્રૂટિનાઇઝરનો અહેવાલ.

ડુપ્લિકેટ શેર સર્ટિફિકેટ ઇશ્યૂ અંગે 13 સપ્ટેમ્બર, 2019 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ

ડુપ્લિકેટ શેર સર્ટિફિકેટ ઇશ્યૂ અંગે 28 Augustગસ્ટ, 2019 ના રોજ સ્ટોક એક્સચેંજને જાણ

38 મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા માટે અખબારોનું પ્રકાશન.

10 મી ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ બોર્ડ મીટિંગ માટે અખબાર પ્રકાશન

10 મી ઓગસ્ટ, 2019 ના રોજ યોજાયેલી બોર્ડ મીટિંગની સૂચના

આઇઇપીએફમાં શેરના ટ્રાન્સફર માટે અખબાર પ્રકાશન

18 ই জুন, ২019 তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জে ডুপ্লিকেট শেয়ার শংসাপত্র সম্পর্কিত বিষয়ে সূচনা

আর্থিক ফলাফল Q4 FY19 উপর সংবাদপত্র প্রকাশন।

18 শে মে, ২019-এ সদৃশ শেয়ার শংসাপত্রের বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

২5 মে, ২019 তারিখে নির্ধারিত বোর্ড সভায় সংবাদপত্র প্রকাশ।

২5 মে, ২019 তারিখে নির্ধারিত বোর্ড সভায় সূচনা।

২২ মার্চ, ২019 এবং ২5 মার্চ, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সাক্ষাৎকারের সূচনা

18 মার্চ, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সাক্ষাৎকারের সূচনা

1২ মার্চ, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সাক্ষাৎকারের সূচনা

11 ই মার্চ, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সাক্ষাৎকারের সূচনা

২6 ফেব্রুয়ারী, ২019 এ বিশ্লেষক / বিনিয়োগকারীর সূচনা সূচনা

স্ আর্থিক ফলাফল Q3 FY19 উপর সংবাদপত্র প্রকাশন

স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে জমা আর্থিক ফলাফল Q3 FY19 উপস্থাপনা

9 ফেব্রুয়ারী, ২019-এ বোর্ড মিটিংয়ের জন্য সংবাদপত্র প্রকাশ

16 শে জানুয়ারী, ২019-এ সদৃশ শেয়ার শংসাপত্রের বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

সদৃশ শেয়ার শংসাপত্রের বিষয়ে ২7 ডিসেম্বর, ২018-এ স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

২018 সালের 31 মার্চ শেষ হওয়া চতুর্থাংশের জন্য বিনিয়োগকারীর অভিযোগের বিবরণ প্রদানের বিবৃতি।

পরিচালনা পর্ষদের বিভিন্ন কমিটির সমন্বয়

কোম্পানির সচিব নিয়োগের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের নির্দেশনা

আর্থিক ফলাফল Q3FY18 নিউজ পেপার প্রকাশনার

কোম্পানির সেক্রেটারি নিয়োগের বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

14 ফেব্রুয়ারী, ২018 এ বিশ্লেষক এবং বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের আহবান জানানোর জন্য আমন্ত্রণ জানান

সংবাদপত্র কাটিং বোর্ড সভা – 12 ফেব্রুয়ারী, ২018

1২ ফেব্রুয়ারি, ২018-08 এ বোর্ড মিটিংয়ের সূচনা

আর্থিক ফলাফল Q2FY18 সংবাদপত্র প্রকাশনার

13 নভেম্বর, ২017 তারিখে কনফারেন্স কলের আমন্ত্রণ

10 নভেম্বর, ২017 তারিখে বোর্ড মিটিংয়ের সূচনা

খবর আইটেম সম্পর্কে স্টক এক্সচেঞ্জ সূচনা মিডিয়া হাজির

কোম্পানির সচিব / সম্মতি কর্মকর্তা পদত্যাগের বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

11 আগস্ট ২017 এ অনুষ্ঠিত 36 তম এজিএম ফলাফল

11 আগস্ট, ২017 এ অনুষ্ঠিত 36 তম এজিএমের ভোট ফলাফল

কনফারেন্স কল জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ সূচনা

ইনভেস্টর মিট জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ সূচনা

বই বন্ধ করার জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সংবাদপত্রের নোটিশ প্রকাশের জন্য ২6/05/2017 বোর্ড মিটিংয়ের সূচনা

ফিনল্যাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং লুব্রিজল কর্পোরেশন – ফ্লোগার্ড® প্রসেসর এগ্রিমেন্ট অফ এক্সিকিউশন

স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা – লভ্যাংশ বিতরণ নীতি

২013 সালের 31 ডিসেম্বর শেষ হওয়া চতুর্থাংশের জন্য বিনিয়োগকারীর অভিযোগের বিবরণ প্রদানের বিবৃতি।

4 ফেব্রুয়ারী, ২017 তারিখে বোর্ড মিটিংয়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

14 জানুয়ারী, ২017 তারিখে বিনিয়োগকারীর সাক্ষাতের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা।

বোর্ড মিটিংয়ের জন্য 8 ই ডিসেম্বর, ২01২ তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা হবে।

08/12/2016 তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জে পাঠানো Q2FY17 উপস্থাপনা

২013 সালের 30 সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া চতুর্থাংশের জন্য বিনিয়োগকারীর অভিযোগের বিবরণ প্রদানের বিবৃতি।

13 অক্টোবর, 2016 এ কনফারেন্সের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা।

3 অক্টোবর, 2016 এবং 4 অক্টোবর, 2016 তারিখে বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা।

২9 আগস্ট, ২016 তারিখে কনফারেন্স কল সম্পর্কে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

Q1F17 এর জন্য আর্থিক ফলাফলগুলিতে উপার্জন প্রকাশ এবং উপস্থাপনা সম্পর্কে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

বছরের ২014-2015 এর জন্য দাবি না করা লভ্যাংশের বিবৃতি।.

30 জুন, ২013 তারিখে শেষ হওয়া চতুর্থ প্রান্তিকে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগের বিবরণ প্রদান

২6 আগস্ট, ২016 তারিখে বোর্ড মিটিংয়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা।

ফলাফল এবং ভোট ফলাফলের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা 11 ই আগস্ট ২016 তারিখে 35 তম ধারনা অনুষ্ঠিত হয়।

11 আগস্ট, ২016 তারিখে 35 তম আজিম এ চেয়ারম্যানের বক্তব্যের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা।

11 আগস্ট, ২016 তারিখে বোর্ড মিটিংয়ের ফলাফলের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

প্রকাশনার বিষয়ে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা যে বইটি সিলোজার, অ-ভোটিং ইচ। সংবাদপত্রের মধ্যে।

প্রতিষ্ঠান দ্বারা সক্রিয় কার্যক্রম জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ সূচনা

7 জুলাই, 2016 এবং 8 জুলাই, ২016 তারিখে বিনিয়োগকারীর জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা।

31 মার্চ, ২016 তারিখে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগের বিবরণ প্রদানের বিবৃতি।

২1 মে, ২01২ তারিখে বোর্ড মিটিংয়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে তথ্য

বিনিয়োগকারীদের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা ২7 এপ্রিল, ২016

18 এপ্রিল, ২016 তারিখে বিনিয়োগকারীর জন্য স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

কর্পোরেট গভর্নেন্স রিপোর্ট 31 ডিসেম্বর ২015

কর্পোরেট গভর্নেন্স রিপোর্ট 31 ডিসেম্বর, ২014

কর্পোরেট গভর্নেন্স রিপোর্ট 31 মার্চ 2015

 

অন্যান্য সংকলন

નાણાકીય પરિણામો ક્યૂ 2 એફવાય 20 પરના અખબારોનું પ્રકાશન.

ডুপ্লিকেট শেয়ার শংসাপত্রের বিষয়ে ২7 এপ্রিল, ২019 তারিখে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচনা

কোম্পানির শেয়ার প্রস্তাবিত স্থানান্তর জন্য সংবাদপত্র প্রকাশন

মনোনয়নপত্রের অধীন নোডাল অফিসার মো

সেই নোটিশের অনুলিপি বোর্ড মিটিংয়ের জন্য প্রকাশিত – 11 আগস্ট, ২017

যে বিজ্ঞপ্তি কপি প্রকাশ

বিআরআর 2016-17

বিআরআর 2015-16

Q4 এবং FY16 উপস্থাপনা এবং স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে আয় রোজগার

২3 মে, ২013 এ বিশ্লেষক ও বিনিয়োগকারীদের সম্মেলনের আহবান জানানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি

স্বাধীন পরিচালক নিয়োগের শর্তাবলী

34 তম বার্ষিক সাধারণ সভা, ই-ভোটিং / ব্যালট তথ্য এবং বুক ক্লোজার তথ্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সংবাদপত্র প্রকাশ

ই ভোটদান, পোল, ডাক ব্যালট এবং ফলাফলের বিষয়ে স্ক্রুটিনাইজার প্রতিবেদন – ২9 আগস্ট, ২015 এ অনুষ্ঠিত 34 তম বার্ষিক সাধারণ সভা

পরিচালনা পর্ষদ, পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড

ডিবেঞ্চার ট্রাস্টিদের বিস্তারিত বিবরণ

২২ মার্চ, ২016 এ বিশ্লেষকের সাক্ষাৎকার

বিধি 13 (3) বিনিয়োগকারী অভিযোগ বিবৃতি 31 ডিসেম্বর, 2015

২5 জানুয়ারী, ২016 তারিখে বিএসই ও এনএসইতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে

13 ই ফেব্রুয়ারী, ২01২ বোর্ডের বোর্ড মিটিংয়ের বিজ্ঞপ্তি জানানোর জন্য নোটিশ।

15 ফেব্রুয়ারী, ২011 এ সম্মেলনের সূচনা।

Q3FY16 উপস্থাপনা এবং উপার্জন মুক্তি

17 ই ফেব্রুয়ারী 2016 এবং 19 ফেব্রুয়ারী, ২011 তারিখে কনফারেন্স কল উপলক্ষে বিনিয়োগকারীর ইঙ্গিত।

বিনিয়োগকারী উপস্থাপনা 17 ফেব্রুয়ারী 2016

বিশ্লেষক 2-3-2016 পূরণ করুন

ডিএনএ প্রকাশন

বিশ্লেষক 8-3-2016 সাক্ষাৎ

কনসাল 22-2-2016 সূচনা

8 ই মার্চ, 2016 তারিখে লোকসত্তা (মুম্বাই সংস্করণ) এর কভারেজের সূচনা

বিনিয়োগকারী উপস্থাপনা সঙ্গে 9 মার্চ, 2016 তারিখে বিনিয়োগকারী সম্মেলন কল সূচনা

অবৈতনিক / দাবি না করা সুদ বিবরণ

বરોકાણકાર શિક્ષણ અને સંરક્ષણ ભંડોળ

તપાસ ફોર્મ

કોઈપણ વેપાર પૂછપરછ માટે કૉલ કરો

18002003466

તપાસ ફોર્મ

નીચે આપેલી વિગતો ભરો અને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક ટૂંક સમયમાં તમારી પાસે આવશે.