https://www.finolexpipes.com/wp-content/uploads/2015/08/1071x366_career.png

ಉದ್ಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವ, ಸಹಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ನಿಪುಣರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ:

Job Description:

Education: I.C.W.A.

Experience: 4 to 5Job Description:

Education: LLB/LLM

Experience: 6 to 8Job Description:

Education: M.B.A. (Marketing)

Experience: 15 to 20Job Description:

Education: M.B.A. (Marketing)

Experience: 10 to 12Job Description:

Education: M.B.A. (Marketing)

Experience: 8 to 10Job Description:

Education: PG (Management)

Experience: 5 to 8Job Description:

Education: Any Graduate

Experience: 5 to 8Job Description:

Education: Any Graduate

Experience: 2 to 5Job Description:

Education: Any Graduate

Experience: 1 to 3Job Description:

Education: Graduate/Engineer/MBA

Experience: 8 to 10Job Description:

Education: Any Graduate

Experience: 1 to 3Job Description:

Education: MSc-PHD in Analytical Chemistry

Experience: 16 to 20Job Description:

Education: BE-Mechanical

Experience: 22 to 25Job Description:

Education: BE-Instrumentation

Experience: 18 to 22Job Description:

Education: BE-Electronics & Telecommunication

Experience: 16 to 20ಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.