https://www.finolexpipes.com/wp-content/uploads/2015/08/1071x366_career.png

ಉದ್ಯೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ತಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡುವ, ಸಹಕರಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ನಿಪುಣರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧಿಸಿ:

Job Description:

Education: Any Graduate ( Preference MBA)

Experience: 3 -5 YearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA)

Experience: 3 -5 YearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA)

Experience: 1 - 2 YearsJob Description:

Education: Graduate / MBA

Experience: 2 -7 YearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Section Media CenterJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA / PGDM)

Experience: Executive - 3-5 Years, Manager - 10 to 15 yearsJob Description:

Education: Any Graduate (Preference MBA)

Experience: 3 - 5 YearsJob Description:

Education: B.E. / B.Tech

Experience: 2 - 5 YearsJob Description:

Education: B.E.(Mechanical)

Experience: 10 - 15 YearsJob Description:

Education: D.M.E. / D.C.E.

Experience: 3 - 5 YearsJob Description:

Education: B.E. (Electrical / Electronics)

Experience: 8 to 12 YearsJob Description:

Education: BE-Fire / BSc-Fire / GI-Fire/ MI-Fire with NEBOSH or IOSH - Advanced Diploma in Industrial Safety (ADIS) is preferable

Experience: 12 to 15 years preferably in Chemical, petrochemical, fertilizer, refineries plants Age Group - 35-40 yrsJob Description:

Education: BE-Mechanical with Boiler Operations Certification,

Experience: 12-15 years in Thermal Power Plant operations & maintenance - Age group 37-42 yearsJob Description:

Education: BE-Mechanical with Boiler Operations Certification

Experience: 4 to 6 years in Thermal Power Plant operations & maintenance - Age group 25-30 yearsJob Description:

Education: B.E. Chemical Engineer

Experience: reputed institute with brilliant academic record - Age 20 - 24 yearsJob Description:

Education: B.E. Chemical Engineer

Experience: 6 to 8 years experience in Chemical, Petrochemical, Refinaries, Fertilizer plants - Age group 28 to 32 yearsJob Description:

Education: B.E. Instrumentation Engineers

Experience: 6 to 8 years experience in instrumentation in Chemical, Petrochemical, Refinaries, Fertilizer plants - Age group 28 to 32 yearsJob Description:

Education: B.E. Instrumentation Engineers

Experience: 6 to 8 years experience in instrumentation in Chemical, Petrochemical, Refinaries, Fertilizer plants - Age group 28 to 32 yearsಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.