ஓட்டம் காவலர் பிளஸ் எங்கள் பயணம்

எங்கள் முழு அளவிலான குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்களின் உற்பத்திக்கு செல்லும் கோட்பாடு & துல்லியம் சாட்சியம் மூலம் ஃபினோலக்ஸ் பைப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறிக, தரத்தில் சிறந்ததை மட்டுமே வழங்கும்.

Finolex இண்டஸ்ட்ரீஸ் CSR கையில் பங்கு வகிக்கும் அறக்கட்டளை.

Markets

BSE:500940
NSE: FINPIPE

5th June, 2020

472.10
+12.80 (+2.79%)
  • Yesterday’s Closing

    459.30

  • Volume

    473.00 x 0

  • Market Capital

    7,737

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.