ஓட்டம் காவலர் பிளஸ் எங்கள் பயணம்

எங்கள் முழு அளவிலான குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்களின் உற்பத்திக்கு செல்லும் கோட்பாடு & துல்லியம் சாட்சியம் மூலம் ஃபினோலக்ஸ் பைப்புகளைப் பற்றி மேலும் அறிக, தரத்தில் சிறந்ததை மட்டுமே வழங்கும்.

Finolex இண்டஸ்ட்ரீஸ் CSR கையில் பங்கு வகிக்கும் அறக்கட்டளை.

Markets

BSE:500940
NSE: FINPIPE

21st July, 2019

524.50
+8.80 (+1.71%)
  • Yesterday’s Closing

    515.70

  • Volume

    520.00 x 0

  • Market Capital

    5,123

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.