સીએસઆર

ફિનોલેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ કંપનીની સ્થાપના પછીથી સમુદાયો વિકાસશીલ છે.

એફઆઈએલ સક્રિય ક્ષેત્રોમાં સામેલ છે. સ્વાસ્થ્ય કાળજી, શિક્ષણ, સમાજ કલ્યાણ અને પાણી યોજના રત્નાગીરી, પુણે, ઉર્સ અને માસાર, વડોદરા, ગુજરાત તેમજ બાકીના ભારતના બહુવિધ ફિનોલેક્સ પ્લાન્ટની પાસેના ગામોમાં અને આસપાસના ગામો.

2013 માં સીએસઆરના આદેશથી એફઆઈએલએ હાથ મિલાવ્યા હતા મુકુલ માધવ ફાઉન્ડેશન, બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ હેઠળ 1999 માં સ્થાપિત એક સ્વતંત્ર ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ. કારણ કે મુકુલ માધવ ફાઉન્ડેશનને સમાન ક્ષેત્રોમાં કામ કરવાનો એક વિશાળ અનુભવ છે, આ ભાગીદારીથી એફઆઈએલ અને એમએમએફ એક સાથે ઘણા વધુ લાભાર્થીઓને મળીને પહોંચે છે.

મુસાફરી ભારે થઈ ગઈ છે,
પરંતુ તે માત્ર શરૂઆત છે!

No-Image
 

તપાસ ફોર્મ

કોઈપણ વેપાર પૂછપરછ માટે કૉલ કરો

18002003466

તપાસ ફોર્મ

નીચે આપેલી વિગતો ભરો અને અમારા એક્ઝિક્યુટિવ્સમાંના એક ટૂંક સમયમાં તમારી પાસે આવશે.