ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಆರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು

ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈ

45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣು / ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು. ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಡೋರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿನಂತಿ | ಕರೆ 1800-2003-466 ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಲು
ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳು
Nominal Dia L a B e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
110 x 75 204 124 109 3.2 1425110991102 14 1426110991102 12
160 x 110 264 166 202 4 1425160991100 8 1426160991100 8
ಹಿಂತಿರುಗಿ

ಎನ್ಕ್ವೈರಿ

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಗೆ

18002003466

ವಿಚಾರಣೆ ರೂಪ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.