रिड्यूसिंग टी
मागे एसडब्ल्यूआर पाईप्स आणि फिटिंग्ज

रिड्यूसिंग टी

 

रिड्यूसिंग सॉइल / वेस्ट पाना  87.5 अंशांच्या कोनात मेन पाईपलाईनला  जोडण्यासाठी वापरली जाते.

कॉलबॅक विनंती | कॉल 1800-2003-466 फोनद्वारे आपली मागणी ठेवण्यासाठी
फिनोलेक्ससाठी तांत्रिक तपशील
Size (D1xD2) L A B e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
90 x 75 169 46 46 3.2 1456990999100 16 1410990999101 16
110 x 75 178 59 59 3.2 1429110992101 18 1410110992100 15
160 x 110 257 80 80 4.2 1456160999100 11 1455160999100 10
मागे

चौकशी-साठी विचारा

कोणत्याही चौकशी चौकशीसाठी

18002003466

चौकशी फॉर्म

खाली तपशील भरा आणि आमच्या अधिकाऱ्यांपैकी एक लवकरच आपल्याकडे परत येईल.