ரெட்யூஸிங்க் ஒய்
Back to SWR குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள்

ரெட்யூஸிங்க் ஒய்

ரெட்யூஸிங்க் அசுத்தம்/கழிவுக் குழாயை 87.5 டிகிரி கோணத்தில் பிரதானக் குழாயுடன் இணைக்க பயன்படுகிறது.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Nominal Dia L A b e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
110 x 75 196 122 108 3.2
160 x 110 249 142 155 4.2 1434160992100 10 1413160992102 10
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.