ரெட்யூஸிங் டீ
Back to SWR குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள்

ரெட்யூஸிங் டீ

ரெட்யூஸிங்க் அசுத்த/கழிவு நீர் குழாயை 87.5 டிகிரி கோணத்தில் பிரதான குழாயுடன் இணைக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size (D1xD2) L A B e (min) Cat No. Package Cat No. (Door) Package
90 x 75 169 46 46 3.2 1456990999100 16 1410990999101 16
110 x 75 178 59 59 3.2 1429110992101 18 1410110992100 15
160 x 110 257 80 80 4.2 1456160999100 11 1455160999100 10
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.