டிஸ் டோர் குறுக்கு
Back to SWR குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள்

டிஸ் டோர் குறுக்கு

87.5 டிகிரி கோணத்தில் இரண்டு பக்கவாட்டு மண் / கழிவு குழாயை முக்கிய வரியை இணைக்கப் பயன்படுகிறது.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size L a e (min) Cat No. (Selfit) Package
75 191.5 193.0 3.2 1429975991101 12
110 258.0 262.0 3.2 1429110991101 12
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.