பென்ட் 87.5 டோர்
Back to SWR குழாய்கள் மற்றும் பொருத்துதல்கள்

பென்ட் 87.5 டோர்

உட்புற குழாயிலிருந்து கழிவு நீரை சேகரிக்கவும் மற்றும் அதை 87.5 டிகிரி கோணத்தில் பிரதான குழாய்க்கு அனுப்பவும் பயன்படுகிறது. சுத்தம் செய்வதற்காக டோர் பென்ட் ஆப்ஷனுடன் வருகிறது

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Nominal Dia B W H e (Min) Cat No. Package Cat No.(Door) Package
63 32 113 124.5 3.2 1432963999100 45 1412963999100 35
75 38 137 147 3.2 1432975999101 36 1412975999100 25
90 53 174.5 177 3.2 1432990999100 25 1412990999100 24
110 56 196 198 3.2 1432110999101 24 1412110999101 18
160 86 270 273 3.2 1432160999100 8 1433160999100 8
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.