உயர் விட்டம் கொண்ட PVC-U கரைப்பான் சிமெண்ட்
உயர் விட்டம் கொண்ட PVC-U கரைப்பான் சிமெண்ட்
Back to கரைப்பான் சிமெண்ட்

உயர் விட்டம் கொண்ட PVC-U கரைப்பான் சிமெண்ட்

உயர் மின்னழுத்த வேளாண்மை பயன்பாடுகளுக்கான பி.வி.சி- யூ கரைசல் 110 மிமீ (4 ") க்கு மேல் (தயாரிக்கப்படுகிறது: IS-14182 மற்றும் ASTM D-2564 தரநிலைகளை பூர்த்தி செய்தல்)

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size
Ml Container
250 TIN
500 TIN
1000 TIN
5000 CAN
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.