PVC-U – SCHD 40 & 80
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

PVC-U – SCHD 40 & 80

 

ಪಿವಿಸಿ-ಯು ಎಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪೈಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳು ಪಿವಿಸಿ-ಯು ಎಸ್ ಸಿ ಎಚ್ ಡಿ 40 ಹಾಗೂ 80 ಎಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಡಿ 1785 ನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್  ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 40 ಮತ್ತು 80 ಪ್ರೆಶರ್ ಗಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.   ಈ ಪೈಪ್ ಗಳು 3 ಮೀ. ಹಾಗೂ 6 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿದೆ. ತ್ರೆಡ್ ಗಳು ಜೀ ಐ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐ ಎಸ್ – 554 ರ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು. ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಜಿ ಐ ಪೈಪ್ ಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ತ್ರೆಡೆಡ್ ಪೈಪ್ ಗಳು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ.

 

ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಗರಿಷ್ಟ ತಾಪಮಾನ, ಫಿನೋಲೆಕ್ಸ್ ಪಿ ವಿಸಿ-ಯು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಗಳಿಗೆ 60oC. ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಪೈಪ್ ಗಳು ಕೊರೆತ ರಹಿತ ಹಗುರ, ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತ, ಬಲಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳ್ವಿಕೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex

 

Dimensions and water pressure rating at 23°C for pipes as per ASTM D-1785 for Pipes with Plain Ends

 

Nominal Size

Outside diameter “D” in nominal (mm)

Schedule 40

Schedule 80

Packaging “L” in mm

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Mm

inch

kgf/cm2

PSI

kgf/cm2

psi

15

½

21.34  ± 0.10

2.77 +0.46

41.40

589

1013920994102

3.73+0.51

58.60

833

1014920994102

6 mtr

20

¾

26.57  ± 0.10

2.87 +0.51

33.10

470

1013925994102

3.91+0.51

47.60

677

1014925994102

6 mtr

25

1

33.27  ± 0.13

3.38 +0.51

31.00

440

1013932994102

4.55+0.53

43.40

617

1014932994102

6 mtr

30

42.03  ± 0.13

3.56 +0.51

25.50

363

1013940994102

4.85+0.58

35.90

510

1014940994102

6 mtr

40

48.11  ± 0.15

3.68 +0.51

22.80

324

1013950994102

5.08+0.61

32.40

461

1014950994102

6 mtr

50

2

60.17  ± 0.15

3.91 +0.51

19.30

274

1013963994102

5.54+0.66

27.60

392

1014960994101

6 mtr

65

73.02  ± 0.18

5.16 +0.61

20.70

294

1013975994101

7.01+0.84

29.00

412

1014975994101

6 mtr

80

3

88.70  ± 0.20

5.49 +0.66

17.90

254

1013990994101

7.62+0.91

25.50

363

1014990994101

6 mtr

100

4

114.07  ± 0.23

6.02 +0.71

15.20

216

1013110994101

8.56+0.1.02

22.10

314

1014110994101

6 mtr

 

 

Nominal Size

Outside diameter “D” in nominal (mm)

Schedule 40

Schedule 80

Packaging “L” in mm

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Mm

inch

kgf/cm2

PSI

kgf/cm2

psi

15

½

21.34  ± 0.10

2.77 +0.46

41.40

589

1013920994103

3.73+0.51

58.60

833

1014920994103

3 mtr

20

¾

26.57  ± 0.10

2.87 +0.51

33.10

470

1013925994103

3.91+0.51

47.60

677

1014925994103

3 mtr

25

1

33.27  ± 0.13

3.38 +0.51

31.00

440

1013932994103

4.55+0.53

43.40

617

1014932994103

3 mtr

30

42.03  ± 0.13

3.56 +0.51

25.50

363

1013940994103

4.85+0.58

35.90

510

1014940993103

3 mtr

40

48.11  ± 0.15

3.68 +0.51

22.80

324

1013950994103

5.08+0.61

32.40

461

1014950993103

3 mtr

50

2

60.17  ± 0.15

3.91 +0.51

19.30

274

1013963994103

5.54+0.66

27.60

392

1014960993100

3 mtr

 

 

Dimensions and water pressure rating at 23°C for pipes as per ASTM D-1785 for Pipes with Threaded Ends (Threads as per IS:554)

 

Nominal Size

Outside diameter “D” in nominal (mm)

Schedule 40

Schedule 80

Packaging “L” in mm

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Mm

inch

kgf/cm2

PSI

kgf/cm2

psi

15

½

21.34  ± 0.10

2.77 +0.46

41.40

589

1013920994101

3.73+0.51

58.60

833

1014920994101

6 mtr

20

¾

26.57  ± 0.10

2.87 +0.51

33.10

470

1013925994101

3.91+0.51

47.60

677

1014925994101

6 mtr

25

1

33.27  ± 0.13

3.38 +0.51

31.00

440

1013932994101

4.55+0.53

43.40

617

1014932994101

6 mtr

30

42.03  ± 0.13

3.56 +0.51

25.50

363

1013940994101

4.85+0.58

35.90

510

1014940994101

6 mtr

40

48.11  ± 0.15

3.68 +0.51

22.80

324

1013950994101

5.08+0.61

32.40

461

1014950994101

6 mtr

50

2

60.17  ± 0.15

3.91 +0.51

19.30

274

1013963994101

5.54+0.66

27.60

392

1014960994100

6 mtr

65

*

73.02  ± 0.18

5.16 +0.61

20.70

294

1013975994100

7.01+0.84

29.00

412

1014975994100

6 mtr

80

3

88.70  ± 0.20

5.49 +0.66

17.90

254

1013990994100

7.62+0.91

25.50

363

1014990994102

6 mtr

100

4

114.07   ± 0.23

6.02 +0.71

15.20

216

1013110994100

8.56+0.1.02

22.10

314

1014110994100

6 mtr

 

 

Nominal Size

Outside diameter “D” in nominal (mm)

Schedule 40

Schedule 80

Packaging “L” in mm

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Wall thickness “T” in mm

Working Pressure

Cat No.

Mm

Inch

kgf/cm2

PSI

kgf/cm2

psi

15

½

21.34  ± 0.10

2.77 +0.46

41.40

589

1013920993104

3.73+0.51

58.60

833

1014920994100

3 mtr

20

¾

26.57  ± 0.10

2.87 +0.51

33.10

470

1013925994100

3.91+0.51

47.60

677

1014925994100

3 mtr

25

1

33.27  ± 0.13

3.38 +0.51

31.00

440

1013932994100

4.55+0.53

43.40

617

1014932994100

3 mtr

30

42.03  ± 0.13

3.56 +0.51

25.50

363

1013940994100

4.85+0.58

35.90

510

1014940994100

3 mtr

40

48.11  ± 0.15

3.68 +0.51

22.80

324

1013950994100

5.08+0.61

32.40

461

1014950994100

3 mtr

50

2

60.17  ± 0.15

3.91 +0.51

19.30

274

1013963994100

5.54+0.66

27.60

392

1014963994100

3 mtr

Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.