எஃப்டிஏ (ஃபீமேல் த்ரெட்டட் அடாப்டர்) – பித்தளை இன்சர்ட்
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

எஃப்டிஏ (ஃபீமேல் த்ரெட்டட் அடாப்டர்) – பித்தளை இன்சர்ட்

டேப்ஸ், ஷவர்ஸ் போன்ற மேல் த்ரெட்டட் சிபி/மெடல் ஃபிட்டிங்க்ஸை குழாய் வரிசையுடன் இணைக்க

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size H W S.D. Cat No. Packaging
Mm Inch  
21.34 ½” 47 3.73 22.22 1142920994100 90
26.67 ¾” 51 3.91 25.4 1142925994100 48
33.4 1” 56.5 4.55 28.58 1142932994100 38
42.16 1¼” 57.5 4.85 31.75 1142940994100 32
48.26 1½” 60.4 5.08 34.93 1142950994100 22
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.