ಕಂಪೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಾಲ್ವ್
Back to ASTM குழாய்கள் & பொருத்துதல்கள்

ಕಂಪೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ ವಾಲ್ವ್

ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಪ್ಲೈಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು.

Request Callback | Call 1800-2003-466 to place your order via phone
Technical Specifications for Finolex
Size D1 d D I L H W Cat No. Packaging
Mm Inch
21.34 ½” 21.34 15 32.1 21.6 80 44.9 68.5 1150920997100 30
26.67 ¾” 26.67 20 38.5 25 93.3 52 80.5 1150925997100 20
33.4 1” 33.4 24 47 29 106.3 65 100 1150932997100 10
42.16 1¼” 42.16 30 54 32 121.3 70 108 1150940997100 8
48.26 1½” 48.26 33.8 62 35.4 133.3 73.5 108 1150950997100 5
60.32 2” 60.32 45 75.7 38.6 149 81 138 1150963997100 3
Back to

விசாரணை வடிவம்

For any trade enquiry call

18002003466

Enquiry Form

Fill in the details below and one of our executives will get back to you shortly.